BacterTube™ Thioglycollate Broth

  • Môi trường khuyến nghị để phục hồi các vi sinh vật kỵ khí và vi sinh vật tùy nghi.
  • Code: 08017
  • Quy cách: 50 ống/ khay hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ